info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Bestuur

De Stichting Judaica Zwolle werd op 2 juni 1987 opgericht met als doelstelling de verspreiding van kennis over de Joodse godsdienst, geschiedenis, taal en cultuur. De activiteiten vinden voornamelijk plaats in de synagoge van Zwolle.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

- Wim Neevel (voorzitter)
- Rien van Oort (secretaris)
- Femmy Eerden (penningmeester)
                          - Olga Pruim (bibliotheekbeheerder)

Het e-mailadres is: info@judaica-zwolle.nl.

Oud-bestuursleden en overige functionarissen - 1987 - 2020
De Stichting Judaica Zwolle werd op 2 juni 1987 opgericht met als doelstelling de verspreiding van kennis over de joodse godsdienst, geschiedenis, taal en cultuur. Het oprichtingsbestuur bestond uit de volgende personen: - Dhr. J.H. (Jan)... Meer info...

In memoriam Wil Cornelissen - Peter van 't Riet - 2015
Zwolle 16 juni 1928 - Zwolle 13 december 2014 - Op 13 december 2014 overleed op 86-jarige leeftijd Wil Cornelissen, oud-schoolmeester, verteller van verhalen over de Tweede Wereldoorlog, zanger van het Amsterdams-joodse levenslied, rondleider in de synagoge van Zwolle, karakteristieke... Meer info...

In memoriam Dirk Klasen - Wim Neevel - 2013
31 januari 1943 - 5 december 2013 - Na een zeer kort ziekbed is op veel te jonge leeftijd ons bestuurslid Dick Klasen overleden. Hij is op dinsdag 10 december na een herdenkingsdienst in de Emmaüskerk, ter nagedachtenis aan zijn leven, in zijn woonplaats Hattem begraven. Meer info...

Een zilveren jubileum met een gouden rand - Jaap Hagedoorn - 2012
Peter van 't Riet, joodse cultuur en de Zwolse synagoge (1987 - 2012) - In mijn oude agenda's heb ik het teruggevonden. Op 10 november 1984 ontmoetten Peter van 't Riet en ik elkaar voor het eerst. "In verband met herstel synagoge" stond erbij geschreven. Een paar jaar eerder had ik contact opgenomen met... Meer info...

Afscheid van Dicky Koffeman - Het bestuur - 2012
Jarenlang prijkte in het colofon van het Judaica Bulletin haar naam: Mw. D. Koffeman-Wielenga (bibliothecaris). Maar eind 2011 heeft Dicky te kennen gegeven dat zij met haar werkzaamheden voor de bibliotheek van de stichting wilde ophouden. Het... Meer info...

Bij het afscheid van Johan Kelholt als penningmeester - Peter van 't Riet - 2007
Per 1 juli 2007 heeft Johan Kelholt afscheid genomen als vierde penningmeester van de Stichting Judaica Zwolle. Johan heeft deze functie bijna zes jaar vervuld vanaf 1 september 2001, toen hij Berend Tiesinga opvolgde. Johan heeft het werk van... Meer info...

Afscheid van Jan Veldhuijzen - Peter van 't Riet - 2006
Per 1 oktober 2006 heeft Jan Veldhuijzen na twaalf jaren van intensieve betrokkenheid zijn functie als secretaris van de Stichting Judaica Zwolle neergelegd. En hoewel Jan er de man niet naar is zich geheel uit het gebeuren rond de stichting en... Meer info...

Afscheid van een steunpilaar - Peter van 't Riet - 2006
Bij het afscheid van Cees Verdonk als lid van het bestuur - Per 1 juli 2006 heeft Cees Verdonk na ruim negentien jaar trouwe dienst zijn functies als bestuurslid en administrateur van de Stichting Judaica Zwolle neergelegd. Cees is vanaf het begin bij de Stichting betrokken geweest en is een van de... Meer info...

Bij het afscheid van de bestuursleden Wil Cornelissen en Dick Broeren - Peter van 't Riet - 2005
Per 1 januari 2005 van dit jaar heeft Wil Cornelissen zijn bestuurslidmaatschap van de Stichting Judaica Zwolle neergelegd. Na vele jaren bij het werk van onze stichting betrokken te zijn geweest, vond hij dat de tijd gekomen was om het wat... Meer info...

In memoriam Jo van Beers - Cees Verdonk - 2001
7 februari 1924 - 16 februari 2001 - Op 16 februari 2001 is plotseling ons oud-bestuurslid J.H. (Jo) van Beers overleden. Hij is op 21 februari na een dienst van woord en gebed in de Gereformeerde Kerk in zijn woonplaats Zwartsluis begraven. Hij was ruim een week daarvoor 75 jaar... Meer info...

Bij het afscheid van Berend Tiesinga als penningmeester - Peter van 't Riet - 2001
Na zijn functie gedurende ruim vijf jaar met veel inzet en enthousiasme te hebben uitgeoefend heeft onze penningmeester, de heer Dr. B.W. (Berend) Tiesinga te Meppel, per 1 september 2001 het bestuurslidmaatschap neergelegd. Hij blijft... Meer info...

Bij het afscheid van Trudy Kwakkel als bibliothecaresse - Peter van 't Riet - 2000
De bibliotheek van de stichting werd vanaf 1992 uitstekend verzorgd door Trudy Kwakkel uit Kampen, die van 1992 tot 1995 tevens bestuurslid was. Eind 1999 heeft Trudy te kennen gegeven met ingang van 2000 hiermee te willen ophouden. Vanuit het... Meer info...

Bij het afscheid van Jo van Beers als penningmeester - Peter van 't Riet - 1996
Sinds eind 1990 is heeft Jo van Beers uit Zwartsluis lid van het bestuur geweest. Eerst deed hij de cursistenadministratie. In november 1991 werd hij penningmeester van de Stichting Judaica, een functie die hij bekleedde met grote inzet. Meer info...

Bij het afscheid van Jaap Hagedoorn als secretaris - Peter van 't Riet - 1994
Voorjaar 1994 vertrok Jaap Hagedoorn als secretaris uit het bestuur van de Stichting Judaica Zwolle om de gemeente Zwolle te kunnen dienen als gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid. Jaap behoorde tot de 'wachters van het eerste uur'. Meer info...