info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Bestuur

Bij het afscheid van Jo van Beers als penningmeester - Peter van 't Riet - 1996

Sinds eind 1990 is heeft Jo van Beers uit Zwartsluis lid van het bestuur geweest. Eerst deed hij de cursistenadministratie. In november 1991 werd hij penningmeester van de Stichting Judaica, een functie die hij bekleedde met grote inzet.

In het voorjaar van 1996 heeft hij te kennen gegeven per 1 juli zijn functie te willen neerleggen. De stichting zal dan een trouw en bekwaam bestuurslid moeten missen. Zijn accuratesse en professionaliteit als financieel beheerder zullen we ons nog lang heugen. Het bestuur heeft in kleine kring afscheid van Jo van Beers genomen, waarbij de voorzitter hem bedankte voor zijn inzet en deskundige inbreng en hem en zijn vrouw het allerbeste toewenste.