info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Home

Stichting Judaica Zwolle is een educatieve organisatie die als doel heeft de verspreiding van kennis van de Joodse godsdienst, geschiedenis, taal en cultuur. Zij organiseert haar activiteiten vooral in de Zwolse synagoge, maar is niet verbonden met enig kerkgenootschap of andere religieuze, maatschappelijke of politieke organisatie. Zij heeft een bestand van circa 600 belangstellenden van wie velen jaarlijks aan de activiteiten deelnemen.

KORTE CURSUS 1 - HOE LEES JE DE TENACH IN DE (LATE) OUDHEID
Op woensdagavond 15 januari 2020 om 19.30 uur gaat Korte Cursus 1 met Johanna Tanja van start. In deze korte cursus kijken we naar (delen) van de Tenach in het Hebreeuws, Grieks en Aramees en hoe die werden gehoord en gelezen in de Oudheid (de periode van de tweede eeuw voor de gewone jaartelling tot en met de eerste eeuw van de gewone jaartelling). Er hebben zich al ruim voldoende cursisten aangemeld dus de cursus gaat door maar er is nog ruimte voor meer cursisten. Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

CURSUSPROGRAMMA 2019-2020 STAAT ONLINE
Het programma voor het seizoen 2019-2020 is gereed en staat online op deze site. Als u in het linker menu op Cursussen klikt, of in het rechter menu op de knoppen van de cursusgroepen Vrij LeerhuisKorte Cursussen of Bijbels Hebreeuws, dan vindt u alle informatie die u nodig heeft om uw keuze te maken en om u te kunnen inschrijven.


CONTACT
Contact met de Stichting Judaica Zwolle is mogelijk via info@judaica-zwolle.nl.


LOGO ALS SYMBOOL VAN HANDREIKING
Het logo van de Stichting Judaica Zwolle is ontleend aan de tabel waarmee de 15e eeuwse Joodse sterrenkundige Abraham Zacuto de juliaanse kalender omzette in de Joodse kalender. Daardoor symboliseert het logo de brugfunctie tussen de Joodse en de niet-Joodse wereld die onze stichting probeert te vervullen. Het logo heeft de vorm van een hand, symbool van de handreiking die de stichting haar aangeslotenen wil bieden bij hun eigen leren over het Jodendom.