info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Bestuur

In memoriam Dirk Klasen - Wim Neevel - 2013
31 januari 1943 - 5 december 2013

Na een zeer kort ziekbed is op veel te jonge leeftijd ons bestuurslid Dick Klasen overleden. Hij is op dinsdag 10 december na een herdenkingsdienst in de Emmaüskerk, ter nagedachtenis aan zijn leven, in zijn woonplaats Hattem begraven.

Het laatste bericht van Dick ontving ik op woensdag 20 november: "Ik moet me helaas [als coördinator] opnieuw afmelden, nu ook voor de laatste cursusavond Talmoed van Peter." Hij schrijft verder: "... maar ik zit qua gezondheid in zwaar weer... Het ziet er niet goed uit, morgen word ik opgenomen, en ik heb geen idee hoe het verder loopt." En hij eindigt zijn e-mailbericht met: "Als het weer gaat, horen jullie het wel."

Dit was nu echt Dick: altijd intens betrokken bij onze stichting en steeds vol goede moed. In onze rouwadvertentie in de Stentor (zie onderaan deze pagina)  schreven we: "Als lid van het bestuur van de Stichting Judaica Zwolle heeft hij altijd een belangrijke bijdrage geleverd aan de keuze en programmering van onze cursussen en bijeenkomsten. Wij verliezen in Dick een integer en betrokken bestuurslid, maar bovenal  een vriendelijk en bijzonder innemend persoon."

Lidy van Dam die de mailbox van onze stichting beheert, schrijft: "Ik heb zo veel met Dick samengewerkt. Altijd bereid taken op zich te nemen, maar zou nooit op de voorgrond treden. Ik mag hem zeer graag." En Rabbijn Tzvi Marx, een van onze docenten, waar Dick altijd het contact mee had, reageert met: "So sorry voor dit trieste nieuws... Wat jammer, wat triest. Zo een goede man."

Dick begon in de Zwolse synagoge als trouw bezoeker van leerhuizen en korte cursussen. Het jodendom ging een steeds belangrijker rol in z'n leven spelen. Hij was altijd een warm voorstander van de dialoog. Sinds april 2006, direct al bij de start, was Dick betrokken bij de activiteiten van de werkgroep cursussen. Zo trad hij ook heel wat keren op als huishoudelijk coördinator. Dick was ook de man die in het cursusjaar 2007/2008 namens de Stichting Judaica Zwolle de enquête onder de cursisten opzette. Doel was om inzicht te krijgen in de samenstelling van de groep deelnemers en de wensen die zij hebben met betrekking tot de onderwerpen. Sinds 2 september 2009 maakte Dick ook deel uit van het bestuur. Wij zullen zijn weloverwogen inbreng node missen.

Wij gedenken hem met grote waardering voor zijn bijdrage aan wat hij zelf altijd noemde: 'Judaica'.