info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Bestuur

Bij het afscheid van Trudy Kwakkel als bibliothecaresse - Peter van 't Riet - 2000

De bibliotheek van de stichting werd vanaf 1992 uitstekend verzorgd door Trudy Kwakkel uit Kampen, die van 1992 tot 1995 tevens bestuurslid was. Eind 1999 heeft Trudy te kennen gegeven met ingang van 2000 hiermee te willen ophouden. Vanuit het bestuur willen we haar van harte danken voor het vele opbouwende werk dat zij voor de stichting deed.

Dank zij haar staat er nu in het leslokaal van de synagoge een kleine, goed verzorgde bibliotheek met boeken over het jodendom en aanverwante onderwerpen, waar velen al regelmatig plezier van hebben gehad. We wensen Trudy het allerbeste toe bij haar verdere werkzaamheden. Trudy zal als bibliothecaresse worden opgevolgd door Dicky Koffeman-Wielenga uit Emmen. De bibliotheek is open tijdens cursusavonden en staat ter beschikking van cursisten van de Stichting Judaica Zwolle.