info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Fondsen

Stichting Judaica Zwolle heeft in 2015 een legaat ontvangen van het overleden echtpaar Jan en Elizabeth Lingen-Slagboom. Met het legaat zijn fondsen gevormd: het Lingen-Slagboom Tentoonstellingsfonds en het Lingen-Slagboom Studiefonds.


Het Lingen-Slagboom Studiefonds

Het Lingen-Slagboom Studiefonds is bedoeld voor deelnemers aan de cursussen Bijbels Hebreeuws. Iedereen die door zijn/haar specifieke financiële draagkracht meent hiervoor in aanmerking te komen, kan vóór aanvang van de desbetreffende cursus met redenen omkleed een aanvraag indienen via info@judaica-zwolle.nl. Een bijdrage uit het Studiefonds bedraagt nooit het complete cursusbedrag. De aanvrager dient rekening te houden met een eigen bijdrage. De aanvraag wordt discreet behandeld.

In alle gevallen oordeelt het bestuur van Stichting Judaica Zwolle over financiële toewijzingen. Het bestuur behoudt zich het recht voor om een aanvraag zonder toelichting af te wijzen. Over afwijzingen wordt niet gecorrespondeerd.