info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Bestuur

Afscheid van een steunpilaar - Peter van 't Riet - 2006
Bij het afscheid van Cees Verdonk als lid van het bestuur

Per 1 juli 2006 heeft Cees Verdonk na ruim negentien jaar trouwe dienst zijn functies als bestuurslid en administrateur van de Stichting Judaica Zwolle neergelegd. Cees is vanaf het begin bij de Stichting betrokken geweest en is een van de oprichters. Negentien jaar lang was hij een van de steunpilaren van de stichting, die hij in allerlei functies en voor allerlei werkzaamheden heeft gediend.

Per 1 juli 2006 heeft Cees Verdonk na ruim negentien jaar trouwe dienst zijn functies als bestuurslid en administrateur van de Stichting Judaica Zwolle neergelegd. Cees is vanaf het begin bij de Stichting betrokken geweest en is een van de oprichters. Negentien jaar lang was hij een van de steunpilaren van de stichting, die hij in allerlei functies en voor allerlei werkzaamheden heeft gediend. De betrokkenheid van Cees bij het werk van de stichting begon al voor haar oprichting. Toen in september 1986 de eerste Vrij-Leerhuiscursus van start ging, georganiseerd door de Werkgroep Judaica, stond Cees op de deelnemerslijst. In februari 1987 kwam hij de Werkgroep versterken. Toen op 2 juni 1987 de Stichting Judaica Zwolle werd opgericht werd Cees penningmeester en beheerde het bescheiden bedrag dat overgebleven was van de Vrij-Leerhuiscursus van dat seizoen. Zijn eerste seizoen als penningmeester (1987-1988) kon hij afsluiten met een bescheiden saldo van ƒ 250,-. Even zag het ernaar uit dat de betrokkenheid van Cees bij de stichting slechts enkele jaren ging duren. Op 18 januari 1990 deelde hij mee dat hij door veranderingen op het werk binnenkort uit Zwolle zou gaan verhuizen. In de loop van dat jaar werd echter duidelijk dat dat zo'n vaart niet ging lopen.

Najaar 1991 droeg Cees het penningmeesterschap over aan collega-bestuurslid Jo van Beers uit Zwartsluis. Vanaf dat moment nam hij het werk van de cursisten- en abonnementenadministratie op zich. Dat werk heeft hij sindsdien gedaan op zijn eigen, nauwgezette manier. Inschrijvingen van cursisten verwerken, acceptgiro's uitprinten en verzenden, adresstickers bezorgen, bulletins en cursusfolders verzenden, contacten met cursisten en abonnees onderhouden en wat dies meer zij. Daarnaast deed hij als elektrotechnisch ingenieur allerlei voorkomende werkzaamheden in de synagoge, verzorgde de geluidsinstallatie, die hij nog onlangs geheel vernieuwde, hield elektrische apparaten in de gaten en vernieuwde de lampen als dat nodig was. Ook beheerde hij nauwgezet de sleutels van de verschillende ruimten en kasten.

Cees leverde verder zijn bijdrage aan de organisatie van vrijwel alle activiteiten van de stichting. Hij coördineerde cursussen, hielp bezoekers ontvangen op open monumentendagen, bemande informatiestands waar dat nodig was, werkte mee aan de organisatie van synagogepad, studiedagen, Samuel-Hirschlezing en concerten. Ook is hij jarenlang lid geweest van de tentoonstellingscommissie en gaf hij rondleidingen in de synagoge. In het seizoen 2002-2003 gaf hij een korte cursus "Inleiding Sjoelen" over de gang van zaken in de synagoge en in de synagogale diensten. Cees heeft teveel gedaan om alles op te noemen. Zijn betrokkenheid bij de stichting en haar activiteiten, bij de synagoge en bij de joodse gemeente was al de jaren enorm. Mede dankzij hem kon het werk van de Stichting Judaica in de voorbije jaren tot bloei komen. Daar zijn we hem buitengewoon dankbaar voor. En niet alleen hem, maar ook zijn vrouw Ada, die hem menig uur gemist maar ook geholpen heeft om al dat werk te kunnen doen. Gelukkig zijn er geen berichten dat Cees binnenkort gaat verhuizen. We vertrouwen er dan ook op dat hij - hoewel veel minder intensief - bij zijn Stichting Judaica, de synagoge en de joodse gemeente betrokken zal blijven.

Ik wens ook namens de andere bestuursleden hem en Ada het allerbeste toe voor de komende tijd.