info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Judaicanon

De Judaicanon was een initiatief van de Stichting Judaica Zwolle en bedoeld als aanvulling op de Canon van de Nederlandse Geschiedenis en de Nederlandse Relicanon, waarin weinig over het Nederlandse jodendom te vinden is. Daarom heeft de redactie van het Judaica Bulletin het initiatief genomen een Nederlandse Judaicanon op te stellen, die behulpzaam zou kunnen zijn in het onderwijs, in catechese en bij andere educatieve activiteiten. Inzendingen werden eerst in het Judaica Bulletin gepubliceerd en vervolgens toegevoegd aan deze pagina van de website.

Canon van 700 jaar Joods Nederland
Het initiatief van onze stichting is na de onderstaande acht vensters gestopt. Meer vensters zullen niet verschijnen, omdat de Judaicanon is overtroffen door een soortgelijk initiatief: de online Canon van 700 jaar Joods Nederland. Historici Tirtsah Levie Bernfeld en Bart Wallet schreven honderd vensters waarin zij plaatsen, personen, gebeurtenissen en voorwerpen belichten die samen een beeld geven van het roerige verloop van de Nederlands-Joodse geschiedenis. Alle vensters zijn te vinden op de website joodsecanon.nl. De canon is ook verschenen in een fraai uitgegeven boek.

Judaicanon Venster 1 - De eerste joden in de Nederlanden
De eerste joden in de Nederlanden vestigden zich in de Middeleeuwen vooral in de zuidelijke streken, met name in Brabant en Limburg. Omdat zij alleen maar van de (geld)handel mochten leven, woonden zij meestal in of bij de grote steden. Meer info...

Judaicanon Venster 2 - De Portugese joden
In het laatste kwart van de 16e eeuw ontstond in Amsterdam een Sefardische gemeente, bestaande uit Joden die Spanje en Portugal hadden moeten verlaten. Deze brachten hun belangrijke handelsrelaties mee, hetgeen welvaart voor de gemeenschap... Meer info...

Judaicanon Venster 3 - Baruch de Spinoza
Baruch de Spinoza is de beroemdste filosoof van Nederland. Hij is gezichtsbepalend geweest voor het westerse denken. Spinoza werd in 1632 in Amsterdam geboren als Baruch d’Espinoza. Hij was de zoon van joodse ouders die uit Portugal waren... Meer info...

Judaicanon Venster 4 - Het joodse drukwezen
Tot 1796 legden gilden aan Joodse ambachtslieden beperkingen op. Echter de vrijheid van drukpers bevorderde de Joodse boekdrukkunst, die tot ver buiten de grenzen faam genoot. Door het heersende klimaat van religieuze tolerantie, ontwikkelde... Meer info...

Judaicanon Venster 5 - De Emancipatie van de Joden
Ten tijde van de Verlichting ontstond de gedachte dat de mens in oorsprong een vrij wezen is. Ongelijkheid kon niet bestaan. In joodse kring bestond een eigen vorm van Verlichting (Haskalah). Joden moesten van gewantrouwde vreemdelingen... Meer info...

Judaicanon Venster 6 - Het Nieuw Israelietisch Weekblad
Op 4 augustus 1865 werd het Nieuw Israelietisch Weekblad opgericht. Het NIW is daarmee het oudste nieuws- en opinieblad van Nederland. Het NIW doet verslag over kwesties in de Nederlands-Joodse gemeenschap en tegenwoordig ook in Israël. Meer info...

Judaicanon Venster 7 - Joodse kleinkunst
Eduard Jacobs (1868-1914) heeft op 19 augustus 1895 de cabaretkunst in Nederland geïntroduceerd. Hij sloot toen aan het huidige Museumplein in Amsterdam de eerste cabaretovereenkomst in ons land. Hij heeft deze aparte vorm van... Meer info...

Judaicanon Venster 8 - Aletta Jacobs en de joodse feministes
Rond 1900 stond een aantal vrouwen op om te strijden voor de verbetering van de positie van de vrouw: de eerste feministische golf. Het ging om kiesrecht, onderwijs, financiële onafhankelijkheid en om het recht op geboortebeperking. Onder... Meer info...