info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Bestuur

Afscheid van Dicky Koffeman - Het bestuur - 2012

Jarenlang prijkte in het colofon van het Judaica Bulletin haar naam: Mw. D. Koffeman-Wielenga (bibliothecaris). Maar eind 2011 heeft Dicky te kennen gegeven dat zij met haar werkzaamheden voor de bibliotheek van de stichting wilde ophouden. Het bestuur is haar zeer dankbaar voor het vele opbouwende werk dat zij voor de Stichting Judaica heeft gedaan. 

Mede dank zij Dicky Koffeman staat er in het leslokaal van de synagoge een goed verzorgde bibliotheek met boeken die betrekking hebben op het jodendom. Van deze bibliotheek, die tijdens de cursusavonden ter beschikking staat van de cursisten van de Stichting Judaica, hebben velen regelmatig veel plezier gehad. Dicky heeft in al die jaren - vanaf 2000 - haar werk met inzet, nauwkeurigheid en professionaliteit gedaan.

Vanaf  1 september 2001 maakte Dicky ook deel uit van het bestuur van de Stichting Judaica en heeft zo bijgedragen aan de uitvoering van de diverse bestuurstaken en de continuïteit van het stichtingswerk.

Ook aan Dicky's betrokkenheid bij de werkgroep cursussen en haar werkzaamheden als coördinator houden we goede herinneringen. Ook dit werk deed ze nauwgezet. Maar ook aan al deze werkzaamheden is nu een eind gekomen. In de bestuursvergadering van 27 februari 2012 hebben we op gepaste wijze afscheid van haar genomen.

Op haar eigen bescheiden wijze heeft Dicky een belangrijke rol gespeeld om het werk van de Stichting Judaica mogelijk te maken. We danken haar daar van harte voor en wensen haar en haar man nog vele jaren in gezondheid. Dicky, het allerbeste en veel mazzel tov.

Het verheugt ons dat Jeannette Hansma, bibliothecaris bij Hogeschool Windesheim, zich graag als vrijwilligster wil verbinden met de stichting. Zij werd bereid gevonden het werk als bibliothecaris van Dicky over te nemen.