info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Historie

In 1983 werd door de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle een begin gemaakt met een grondige restauratie van de Zwolse synagoge. De restauratie zou enkele jaren in beslag nemen. Maar toen het werk in 1986 zover gevorderd was dat ingebruikneming van het gebouw weer in het verschiet lag, nam Peter van 't Riet het initiatief voor de oprichting van een stichting die educatieve en culturele activiteiten in de synagoge zou kunnen organiseren. Hij benaderde daarvoor Jaap Hagedoorn, historicus te Zwolle, met wie hij eerst de Werkgroep Judaica oprichtte.

In het seizoen 1986-1987 organiseerde de werkgroep voor de eerste keer een Vrij Leerhuiscursus onder leiding van Dr. W.H. (Willem) Zuidema uit Hilversum. Omdat er nog druk gewerkt werd aan de synagoge, vonden de bijeenkomsten, waarvoor zich ca. 22 mensen hadden aangemeld, plaats in de Doopsgezinde Kerk aan de Wolweverstraat. Alleen de laatste bijeenkomst kon gehouden worden in het nieuwe leslokaal in de synagoge, dat was ingericht in de voormalige kosterswoning. In dat seizoen sloten ook Cees Verdonk en Jan Drentje, beiden wonende te Zwolle, zich bij de Werkgroep Judaica aan. Op 2 juni 1987 richtten de vier leden van de werkgroep de Stichting Judaica Zwolle op ten kantore van notaris Mr. J.J. Sissing in Zwolle.

Tentoonstelling Joods Leven in Zwolle en Omgeving - Jaap Hagedoorn - 1992
De Stichting Judaica Zwolle heeft zich ten doel gesteld de kennis omtrent de joodse cultuur, geschiedenis, religie en taal te bevorderen. Daartoe worden jaarlijks verschillende cursussen georganiseerd, vindt het synagogepad plaats en geeft de... Meer info...