info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Bestuur

In memoriam Jo van Beers - Cees Verdonk - 2001
7 februari 1924 - 16 februari 2001

Op 16 februari 2001 is plotseling ons oud-bestuurslid J.H. (Jo) van Beers overleden. Hij is op 21 februari na een dienst van woord en gebed in de Gereformeerde Kerk in zijn woonplaats Zwartsluis begraven. Hij was ruim een week daarvoor 75 jaar geworden.

Wij maakten voor het eerst kennis met Jo van Beers toen hij zich in 1988 aanmeldde voor het Vrij Leerhuis 'Inleiding tot het Jodendom'. Zijn interesse voor het jodendom en Israël was toen reeds lange tijd aanwezig vanwege zijn ervaringen tijdens de bezetting en zijn latere activiteiten als reisleider bij Israel-reizen. Sedertdien heeft hij nog aan vele Vrije Leerhuizen en cursussen deelgenomen. Nadat hij te kennen had gegeven zich voor de activiteiten van de Stichting te willen inzetten werd hem in 1990 gevraagd in het bestuur zitting te nemen. In 1991 nam hij het penningmeesterschap op zich waarbij hij zijn grote administratieve kennis en ervaring ten dienste van de Stichting inzette. Gezondheidsredenen noopten hem om in 1996 terug te treden. Wij gedenken hem met grote waardering en dank voor wat hij voor de Stichting heeft betekend.