info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Judaicanon

Judaicanon Venster 6 - Het Nieuw Israelietisch Weekblad

Op 4 augustus 1865 werd het Nieuw Israelietisch Weekblad opgericht. Het NIW is daarmee het oudste nieuws- en opinieblad van Nederland. Het NIW doet verslag over kwesties in de Nederlands-Joodse gemeenschap en tegenwoordig ook in Israël.

Het NIW hoort niet bij een bepaalde stroming en is de enige gemeenschappelijke krant die door alle richtingen - van orthodox, liberaal, progressief tot atheïst - en door alle maatschappelijke en politieke groeperingen wordt gelezen, ook buiten de Joodse gemeenschap. De lezers slaan elkaar wel eens ruziënd om de oren met andere meningen, maar Joden zijn gewend om het met elkaar oneens te zijn. Het NIW wil graag alle aspecten van het Joodse leven laten zien. De rubriek familieberichten is zeer eigen aan het NIW, net als de advertenties en de oproepen zoals: "Wie heeft mijn vader gekend?" De redactie gaat er nog steeds van uit dat de lezers het blad vaak bij ouders of grootouders onder ogen krijgen, zodat naar schatting tachtig procent van de Joden in Nederland er kennis van neemt.

Bronnen:
-    Colofon  NIW
-    Interview met Tamarah Benima in Trouw, april 1998

Ingebracht door: Wim Neevel te Ommen
Gepubliceerd in: Judaica-Bulletin 21, 3