info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Lesbrieven

In 2017 heeft Stichting Judaica Zwolle het initiatief genomen tot de ontwikkeling van lesbrieven bij de 12 portretten van de mobiele tentoonstelling. Daartoe is een project gestart in samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel en Stadkamer Zwolle. De lesbrieven zijn ontwikkeld voor de groepen 7 en 8 van de basisschool en zijn bedoeld om de leerlingen te helpen de informatie uit de portretten tot zich te nemen en op een persoonlijke manier te verwerken. De projectgroep bestond uit: Simone van der Meulen (schrijfster), Piet den Otter (historisch adviseur), Hennie van ’t Riet (coördinator), Marieke Steegmans (HCO), Jolanda Versluis (Stadkamer Zwolle). De lesbrieven zijn vormgegeven door Frank de Wit (ontwerper).

Doelstelling
De bedoeling van de lesbrieven is de kinderen te stimuleren om de Tweede Wereldoorlog actief te beleven. Ze worden in de opdrachten aan het werk gezet om allerlei zaken zelf te ontdekken. Ook worden de kinderen uitgedaagd paralellen te trekken met het heden. Op deze wijze dienen de lesbrieven als leidraad bij het bekijken, lezen en leren begrijpen van de persoonlijke levensgeschiedenissen van vervolgde Joden in de Tweede Wereldoorlog.

Doelgroep
De lesbrieven zijn gericht op groep 7 en 8 van het basisonderwijs en sluiten onder andere aan bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. Zij dagen de leerlingen uit tot een onderzoekende houding. Daarnaast komen competenties als onderzoekend leren, zelfstandig werken, samenwerken, communiceren en presenteren aan bod. De tentoonstelling “Jodenvervolging in twaalf portretten” kan echter ook zonder de lesbrieven worden gebruikt in het voortgezet onderwijs.

Gebruik van de lesbrieven en handleiding
Het gebruik van de lesbrieven voor educatieve doeleinden is gratis. Ze kunnen zowel in papieren vorm als elektronisch gebruikt worden. Voor de elektronische versie: klik op de afbeeldingen hieronder om de lesbrieven te downloaden. Heeft u voor de papieren versie bestanden met een hogere resolutie nodig, dan kunt u die opvragen bij de Stichting Judaica Zwolle (info@judaica-zwolle.nl). Ze worden u dan per WeTransfer toegestuurd. Voor docenten is een korte handleiding beschikbaar (klik op de afbeelding van de handleiding).

Het project werd mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrage van Stichting het Hervormd Weeshuis Zwolle en het Historisch Centrum Overijssel.