info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Vrij Leerhuis

Het Vrij Leerhuis voor Talmoed en Tora in de Zwolse synagoge dateert al van voor de oprichting van de Stichting Judaica Zwolle. De eerste vrijleerhuiscursus was een initiatief van de in 1986 opgerichte Werkgroep Judaica. Vanaf 1987 wordt het Vrij Leerhuis ononderbroken georganiseerd door de Stichting Judaica Zwolle met twee, soms drie cursussen per seizoen.

Aan de wieg van  het Vrij Leerhuis stond Dr. W.H. (Willem) Zuidema, die van 1986 tot 1997 elk jaar een cursus voor zijn rekening nam. Naast hem en na hem traden veel andere docenten in zijn voetsporen.

Willem Zuidema is ons helaas in juli 2000 ontvallen.

In memoriam Willem Zuidema - Peter van 't Riet - 2000
Enkele persoonlijke herinneringen - In het voorjaar van 1986 leerde ik Willem Zuidema kennen via een dienst voor Kerk en Samenleving die gehouden werd in de gereformeerde kerk De Hoeksteen en waarin hij de uitleg zou verzorgen. Uit dat contact ontstond een samenspraak en... Meer info...

Afscheid van Willem Zuidema als docent van het eerste uur - Redactie Judaica-Bulletin - 1997
Tijdens de viering van het tweede lustrum van het Vrij Leerhuis voor Talmoed en Tora in de synagoge van Zwolle hebben we afscheid genomen van Dr. W.H. (Willem) Zuidema die als docent van het eerste uur het Zwolse leerhuis na tien jaar verliet.... Meer info...