info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Samuel-Hirschlezing

10e Samuel-Hirschlezing - Dr. Marcus van Loopik - 2008
Maimonides en zijn betekenis voor de moderne wereld

De Samuel-Hirschlezing 2008 werd gehouden op zondag 2 november 2008. Het onderwerp van de lezing was: "De middeleeus-joodse geleerde Maimonides en zijn betekenis voor de moderne wereld". De lezing werd uitgesproken door Dr. Marcus van Loopik uit Hilversum en begon om 11.00 uur. Van 12.00 tot 12.30 uur was er gelegenheid vragen te stellen en met de spreker in discussie te gaan.

Inhoud van de lezing
Rabbi Jehoeda sprak in naam van Sjemoe'el:  Waarom staat er geschreven: "En U maakt de mens als de vissen van de zee etc." (Habakuk 1:14)?  Waarom wordt de mens vergeleken met de vissen van de zee? Om je te zeggen dat zoals de vissen van de zee sterven zodra ze op het droge komen, zo ook de mensen zullen sterven zodra ze zich afzonderen van de woorden van de Tora en van de geboden (Babylonische Talmoed Avoda Zara 3b).

Tora en leven
Iemand die deze les ter harte heeft genomen en heeft begrepen, is Maimonides (1135-1204) geweest. Hij beschouwde de Tora en de geboden als primaire voorwaarde voor het geestelijke en lichamelijke welzijn van de mens. Hij was naast rabbijn en eminent rechtsgeleerde ook nog een kundig arts. Deze verschillende professies heeft hij in zijn leven en denken efficiënt en hecht met elkaar weten te verbinden. Met nadruk definieerde hij de mens als bio-psychische eenheid. Het holistische mensbeeld waarin hij de lichamelijke en geestelijke aspecten van de mens samenbracht, is nog altijd opvallend actueel. Tijdens de Samuel Hirschlezing maakte dr. Marcus van Loopik duidelijk hoe de holistische mensvisie van Maimonides tegenwicht kan bieden aan wetenschappelijk reductionisme en eenzijdigheid. Het ging hem als heelmeester en rabbijn altijd om de totale persoon van de mens.

De tekst van de lezing is onder de titel "Elke dag een lam" gepubliceerd in Judaica Bulletin 22 nr. 2 (januari 2009), welk nummer u hieronder kunt downloaden.