info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Samuel-Hirschlezing

8e Samuel-Hirschlezing - Prof.Dr. Rena Fuks-Mansfeld - 2006
Rabbijn Samuel Hirsch en het Nederlandse jodendom in zijn tijd met lijnen naar het heden

Op zondag 5 november 2006 van 11.00- 12.30 uur werd de jaarlijkse Samuel-Hirschlezing in de synagoge van Zwolle uitgesproken door mevr. Prof. dr. R.G. (Rena) Fuks-Mansfeld te Amsterdam. Het onderwerp van de lezing was : "Rabbijn Samuel Hirsch en het Nederlandse jodendom in zijn tijd met lijnen naar het heden".

In haar lezing plaatste mevr. Fuks rabbijn Hirsch in het Nederlandse jodendom van voor de 2e Wereldoorlog en liet zij parallellen zien tussen de Nederlands-joodse en de overige Nederlandse cultuur van die dagen. Na de lezing was er gelegenheid vragen te stellen en met mevrouw Fuks in gesprek te gaan.