info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Samuel-Hirschlezing

6e Samuel-Hirschlezing - Rabbijn I. Vorst - 2004
Over sterven en rouwverwerking

Op zondag 7 november 2004 organiseerden de Stichting Judaica Zwolle en het Genootschap Nederland-Israël afdeling Zwolle voor de zesde keer de jaarlijkse Samuel-Hirschlezing in de Zwolse synagoge. Deze keer werd de lezing uitgesproken door Rabbijn Ing. I. Vorst uit Amstelveen. Het onderwerp was: "Sterven en rouwverwerking in het jodendom."

Steeds meer mensen in onze moderne samenleving weten zich geen raad met de dood van verwanten en vrienden en met de rouwverwerking die daar een gevolg van is. De toenemende gezondheidszorg heeft de dood uit het dagelijks leven verdrongen en door de secularisatie zijn vertrouwde opvattingen en kaders aan het verdwijnen. Ook heeft commercialisering van de dood en het begraven zijn intrede gedaan. Over de betekenis van het leven bestaat veel meer verwarring dan vroeger, en leven en dood zijn meer dan ooit onderwerp van amusement geworden.

Voor wie betrokken raakt bij het sterven en begraven van een geliefde, is het lang niet altijd vanzelfsprekend hoe het beste met de situatie kan worden omgegaan. Algemeen aanvaarde gedragsregels zijn er maar weinig. Vaak hebben familieleden heel verschillende meningen over wat wel en niet gedaan moet worden aan een sterfbed en bij een begrafenis. In die situatie kan het nuttig zijn ons eens te oriënteren op de eeuwenoude tradities over stervensbegeleiding en begrafenisgebruiken die kenmerkend zijn voor het jodendom. Hoe gaat het jodendom om met de dood en met rouwverwerking? Vanuit welke motieven zijn de joodse rituelen en gebruiken rond deze droevige gebeurtenissen tot stand gekomen? Hoe worden nabestaanden geholpen het verlies te verwerken?

Op deze en dergelijke vragen ging rabbijn Vorst in tijdens zijn lezing. Na afloop van zijn voordracht was er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van gesprek.

Foto : Rabbijn Vorst (rechts) in gesprek met Peter van 't Riet, voorzitter van de Stichting Judaica Zwolle.