info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Concerten

Joods-Nederlandse Kleinkunst - Ensemble Balsem - 1996

Ter gelegenheid van het tweede lustrum van het Vrije Leerhuis organiseerde de Stichting Judaica Zwolle op zondagavond 8 september 1996 een concert met Joods- Nederlandse kleinkunst in de grote zaal van de Zwolse synagoge.

Het ensemble Balsem, bestaande uit de Zwollenaren Ingrid Petiet en Wil Comelissen (zang) en Janny Bannink (piano), bracht liedjes van weemoed en verlangen zoals joodse zangers die zongen in de eerste helft van deze eeuw. Zeer bekend zijn daarbij de namen van Heintje en Louis Davids. Zij waren echter slechts twee van een hele reeks joodse zangers die het Nederlandse levenslied hebben vertolkt en verrijkt. Tussen de liedjes door wordt iets verteld over de zangers en de tijd waarin zij werkten.

Dit concert met een jiddisch tintje begon om 20.00 uur en sloot aan op de studiedag die de Stichting Judaica op zondag 8 september overdag organiseerde over het thema "De pluriformiteit van het jodendom en het eerste christendom".