info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Synagogepad

5e Synagogepad - Hardenberg, Coevorden, Emmen, Boertange - 1994
Tocht langs synagogen en joodse begraafplaatsen

Zoals de afgelopen vier jaar het geval was, hebben wij ook dit jaar, in samenwerking met het Genootschap Nederland-Israël Afdeling Zwolle, een synagogepad georganiseerd. We bezochten per touringcar weer een aantal joodse bezienswaardigheden. Naar onze mening waren alle voorwaarden aanwezig om dit vijfde synagogepad tot een bijzondere belevenis te maken.

We waren er in geslaagd een aantal interessante lokaties ten oosten van Zwolle in de route op te nemen (naar een idee van Dick Broeren). De route voerde ons langs twee joodse begraafplaatsen en twee synagoges, waarvan er een nog in gebruik is. De deelnemers kregen daar een rondleiding of toelichting. De tocht werd gehouden met twee bussen. De twee bussen reden de route ten opzichte van elkaar in tegengestelde richting. De eerste bus vertrok om 8.30 uur en de tweede om 9.00 uur. Het vertrekpunt was de synagoge van Zwolle, waar men vanaf 8.00 uur met koffie ontvangen werd.
 
De eerste bus reed van Zwolle naar Hardenberg waar voor een beperkt aantal deelnemers uit de regio gelegenheid was om bij het NS-station in te stappen. Daarna ging de tocht naar de joodse begraafplaats `Het Jeudenbargien', dat is gelegen op een vliedberg aan de Vecht bij Hardenberg. Het is te danken aan de welwillende medewerking van de heer E.J. v.d. Poll te Hardenberg, dat wij de deelnemers de gelegenheid konden bieden om deze bijzondere begraafplaats te bezoeken. Mevrouw M.A. Huyser-Verhoef, historica te Hardenberg, verzorgde hier de rondleiding.

Daarna reden we via Coevorden en Dalen naar Emmen. De tocht voerde ons langs de voormalige synagoge, thans muziekschool, en langs het Kasteel van Coevorden, het enige kasteel dat Drenthe rijk is. In Emmen brachten we een bezoek aan de joodse begraafplaats en de synagoge. Daar werden we rondgeleid door iemand die ter plaatse nauw betrokken was. Deze synagoge is de enige die nog in gebruik is in de provincie Drenthe.

Na dit bezoek gingen we naar Ter Apel waar we een vegetarische koffietafel konden gebruiken in het prachtige, in de bossen gelegen Hotel-Restaurant Boschhuis. Na de maaltijd heeft de heer Jaap Cyklik, die regelmatig als voorzanger optreedt in de Zwolse Synagoge, enkele liederen uit de synagogale eredienst ten gehore gebracht.

Na de lunch reden we naar de vesting Boertange, waar we de gerestaureerde synagoge bezochten. We werden er rondgeleid door Mevrouw G. Koeman, beheerster van de synagoge. Hierna was er nog volop gelegenheid zijn om, eventueel onder leiding van een deskundige, andere bezienswaardigheden van de vesting te bezichtigen.

Tot slot reden we aan het einde van deze lange maar boeiende dag  weer terug naar Zwolle, waar we om ca. 17.30 uur bij de synagoge arriveerden.
 
Zoals reeds vermeld heeft de tweede bus de route in tegengestelde richting gereden, dus vanuit Zwolle naar Boertange en vandaar via Emmen over Coevorden naar Hardenberg, en tenslotte weer naar Zwolle. Het programma was zo opgesteld dat de lunch in Ter Apel gezamenlijk kon worden gebruikt.

Dit verslag is een bewerking van de aankonding van het Synagogepad, die door Cees Verdonk werd geschreven voor het Judaica-Bulletin 7 nr. 3 (april 1994)