info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Synagogepad

10e Synagogepad - 1e Samuel-Hirschlezing - Zwolse synagoge - 1999
Eerste Samuel-Hirschlezing, tentoonstelling en workshops

In 1999 organiseerde de Stichting Judaica Zwolle samen met het Genootschap Nederland-Israël Afdeling Zwolle voor de tiende keer het jaarlijkse Synagogepad.

Was het synagogepad in de negen voorgaande jaren steeds een tocht per touringcar langs diverse joodse bezienswaardigheden in de wijde omgeving van Zwolle, deze tiende keer heeft het synagogepad een heel andere vorm gekregen. Op zondag 13 juni 1999 stond het Tiende synagogepad in het teken van de 100-jarige synagoge van Zwolle, die werd gesticht in 1899. 's Morgens werd begonnen met de eerste Samuel Hirsch-lezing. Doelstelling van deze lezingen, die jaarlijks door de Stichting Judaica Zwolle georganiseerd worden, is de plaats van het jodendom in de moderne wereld nader te belichten voor een publiek van joden en niet-joodse belangstellenden. 's Middags was er in de synagoge aan de Samuel Hirschstraat een open programma van diverse activiteiten. Het programma zag er als volgt uit.

Ochtendprogramma
Om 10.30 uur begon de eerste Samuel Hirsch-lezing door rabbijn J.S. Jacobs, voorzitter van het Interprovinciaal Opperrabbinaat van Nederland. Het onderwerp van zijn lezing was: "Hoe kan het oeroude jodendom antwoord geven op hypermoderne vragen?" In deze lezing benadrukte hij de actualiteit van het jodendom dat enerzijds te maken heeft met een oude traditie, maar anderzijds geconfronteerd wordt met allerlei moderne ontwikkelingen die nieuwe uitdagingen stellen aan de traditioneel-joodse levenswijze. Al eeuwen lang hebben de rabbijnen bepaalde methoden ontwikkeld om de vragen die deze moderne ontwikkelingen oproepen te beantwoorden. Aan de hand van een groot aantal voorbeelden maakte rabbijn Jacobs duidelijk hoe het proces van afweging en besluitvorming verloopt. Na de lezing was er gelegenheid tot het stellen van vragen en voeren van discussie, waarvan de deelnemers ruim gebruik maakten.

Middagprogramma
's Middags was er gelegenheid de tentoonstelling op het voormalige vrouwenbalkon te bezoeken. In de grote synagoge werden ook rondleidingen gehouden en buiten was er een stadswandeling langs historische plekken die een rol speelden in de joodse geschiedenis van Zwolle. In de wintersynagoge en in de cursuszaal werden daarnaast workshops en video-presentaties gehouden. Jaap Cyclik, chazan (voorzanger) in de Zwolse synagoge, sprak over Chazanoet (joods-liturgische zang) en bracht daarvan het een en ander ten gehore. Dick Broeren, bestuurslid van de Stichting Judaica, hield een workshop over Psalmen lezen met de rabbijnen, Peter van 't Riet, voorzitter van de Stichting Judaica, over De Talmoed als bron van ethisch handelen en Jan Veldhuijzen, bestuurslid van de Stichting Judaica, over Taal in het Jodendom. De video-presentaties hadden als onderwerp: joodse begraafplaatsen, de joods-amerikaanse schrijver Chaim Potok en joodse cultuur. Om 17.00 uur werd de dag, die naar tevredenheid van de deelnemers was verlopen, afgesloten door de voorzitter die allen bedankte voor hun aanwezigheid en actieve deelname.