info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Synagogepad

11e Synagogepad - 2e Samuel-Hirschlezing - Zwolle en Deventer - 2000
Tweede Samuel-Hirschlezing en Etty Hillesum Centrum

Op zondag 18 juni 2000 organiseerde de Stichting Judaica Zwolle samen met het Genootschap Nederland-Israël Afdeling Zwolle voor de elfde keer het jaarlijkse Synagogepad. 's Morgens werd de tweede Samuel Hirsch-lezing gehouden en 's middags was er een tocht per bus naar joods Deventer.

In 2000 organiseerde de Stichting Judaica Zwolle samen met het Genootschap Nederland-Israël Afdeling Zwolle voor de elfde keer het jaarlijkse Synagogepad.

Op zondag 18 juni 2000 werd het Elfde Synagogepad gehouden met 's morgens de tweede Samuel Hirsch-lezing en 's middags een tocht per bus naar joods Deventer.

Ochtendprogramma
Om 11.00 uur begon de dag in de Zwolse synagoge met de tweede Samuel Hirsch-lezing, dit jaar uitgesproken door Rabbijn Mr.Drs. R. Evers, rector van het Nederlands-Israëlitisch Seminarium in Amsterdam. Rabbijn Evers sprak over het onderwerp: Actuele ontwikkelingen in de medische halacha. Medische halacha is die tak van het jodendom die zich bezighoudt met de gedragsregels en de ethiek van het medisch handelen. Zoals voor alle andere levensterreinen heeft het jodendom ook gedragsregels voor de omgang met het menselijk lichaam, het nastreven van gezondheid, de behandeling van zieken en de begeleiding van stervenden. Het gebruik van nieuwe medische technieken wordt voortdurend beoordeeld vanuit de joodse opvattingen over het menselijk leven. Rabbijn Evers maakte in zijn lezing duidelijk welke standpunten in het jodendom bestaan over abortus, orgaantransplantatie, euthanasie etc. Omdat veel van die standpunten nogal afwijken van gangbare opvattingen in onze samenleving, ontstond er na afloop een levendig gesprek met de aanwezige belangstellenden.

Middagprogramma
's Middags vertrok het gezelschap met twee touringcars naar Deventer, waar in het Etty Hillesum Centrum een korte inleiding werd verzorg over joods Deventer en over de activiteiten van het centrum, dat gevestigd is in de voormalige synagoge en joodse school aan de Roggestraat. Vervolgens stonden een rondleiding op de joodse begraafplaats van Deventer en een stadswandeling langs plekken uit de joodse geschiedenis van Deventer op het programma. Na een boeiende middag vertrokken om 16.30 uur de bussen weer uit Deventer richting Zwolle.