info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Synagogepad

12e Synagogepad - 3e Samuel-Hirschlezing - Zwolse synagoge - 2001
Derde Samuel-Hirschlezing en workshops

Op zondag 20 mei 2001 organiseerde de Stichting Judaica Zwolle samen met het Genootschap Nederland-Israël Afdeling Zwolle het Twaalfde Synagogepad met 's morgens de derde Samuel Hirsch-lezing door krijgsmachtrabbijn Drs. W.J.E. van Dijk en 's middags een programma waarin kennis kon worden gemaakt met de activiteiten van Stichting Judaica Zwolle.

Ochtendprogramma
Om 11.00 uur startte de dag met de derde Samuel Hirsch-lezing, dit jaar gehouden door krijgsmachtrabbijn Drs. W.J.E. van Dijk uit Amsterdam. Rabbijn van Dijk sprak over het onderwerp: De Joodse ethiek van vredesvraagstukken en ging speciaal in op de situatie in het Midden-Oosten. Hij maakte duidelijk dat oorlog in het jodendom altijd beleefd wordt als een kwaad, maar dat er situaties bestaan waarin het beschermen en het redden van levens het gebruik van oorlog noodzakelijk maken. In die gevallen is er sprake van oorlog als een noodzakelijk kwaad. Prototypisch voor de joods-bijbelse houding tegenover oorlog is het geval van koning David, die weliswaar oorlogen moest voeren om te voorkomen dat Israël door de omringende volken zou worden uitgeroeid, maar die niet de tempel, het huis van de Eeuwige, mocht bouwen omdat hij als krijgsheer bloed aan zijn handen had. De tempelbouw werd toegestaan aan zijn zoon Salomo, de vredevorst. Na afloop van de lezing was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan en het voeren van een gesprek met rabbijn Van Dijk over zijn lezing.

Middagprogramma

's Middags konden de deelnemers workshops bezoeken die gegeven werden door drie bestuursleden van de Stichting Judaica. De workshops gingen over de thema's Man en vrouw: een paradijselijke verhouding? Rabbijnse exegese bij Genesis 2 door Jan Veldhuijzen, De gelijkenis van de verloren zoon: een Midrasj? door Dick Broeren, Sjabbat en zondag: moeder en dochter? door Peter van 't Riet. Ook werd voor belangstellenden de videofilm Joods Antwerpen vertoond. Daarnaast bestond de mogelijkheid tot een bezoek aan de tentoonstelling Joods leven in en om Zwolle met aansluitend een rondleiding door de synagoge. Om 16.30 uur werd de dag afgesloten door de voorzitter, die constateerde dat de dag succesvol was verlopen en de bezoekers dankte voor hun belangstelling.