info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Samuel Hirschlezing

20e Samuel Hirschlezing - Chantal Suissa-Runne - 2018

Leer Je Buren Kennen
Hoe Joden middels dialoog & ontmoeting bijdragen aan verbinding in tijden van polarisatie.

Chantal SuissaChantal Suissa-Runne hield haar lezing over de rol van de Joodse gemeenschap bij het creëren van meer verbinding in de samenleving. Zij merkt dat pluralisme onder druk staat, grondrechten steeds vaker botsen en polarisatie ons verder uit elkaar drijft. Vanuit haar praktijkervaring zal zij u meenemen in een aantal mede door haar opgezette projecten door de jaren heen. Projecten zoals het reeds vier maal bekroonde Leer Je Buren Kennen, waarbij studenten en scholieren nader kennismaken met de Joodse gemeenschap, maar ook Mo & Moos, vriendschap en leiderschap in Mokum, de Amsterdamse ambtswoningdialoog, Kinderen van A’DAM, Salaam-Shalom en andere projecten. Ze zal zowel de succesverhalen belichten, als de soms pijnlijke confrontaties.

Chantal Suissa-Runne is directeur YOUnite, een sociale onderneming en bestuurslid van o.a. de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. Ze zet zich nu ruim 15 jaar in voor dialoog en verbinding, zowel op intercultureel als interreligieus vlak. Ze is auteur van het boek 180Amsterdammers, voormalig hoofdredacteur en programmaleider van Stichting Nieuw Wij en werkt momenteel als zelfstandig adviseur en projectleider. Ze heeft ervaring in het maatschappelijk veld, onderwijs, media, overheid, politie, justitie en maakt deel uit van het antiradicaliseringsnetwerk van de EU.