info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Samuel Hirschlezing

18e Samuel Hirschlezing - Drs. Ronny Naftaniel - 2016

Israël, een baken van stabiliteit in een kolkend Midden-Oosten

De bordjes zijn verhangen. Na de onafhankelijkheid van Israël in 1948 was de staat fragiel en aan alle kanten bedreigd door een Arabische wereld, die de haat tegen de Joodse staat als bindende factor had. Anno 2016 is Israël uitgegroeid tot een krachtige samenleving van 8,5 miljoen mensen met een sterke economie. De Arabische wereld is ten prooi gevallen aan interne conflicten, waarvan het einde nog niet in zicht is. Met Egypte en Jordanië heeft Israël diplomatieke betrekkingen, Turkije kon niet zonder. Saudi-Arabië en de Golfstaten lonken naar banden met de Joodse staat. Zal deze luxe positie voor Israël zo blijven? Of komt het gevaar van binnenuit. Radicalisering, de onopgeloste Palestijnse kwestie, de verhouding met Europa? In zijn Samuel Hirschlezing zal Ronny Naftaniel op deze vragen en ontwikkelingen ingaan.

Drs. Ronny NaftanielDrs. Ronny Naftaniel is vice-voorzitter van het CEJI, de Joodse bijdrage tot een Inclusief Europa, te Brussel. Voorzitter van het Joods Humanitair Fonds. Hij was 33 jaar Directeur van CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israel. Hij is econoom en heeft diverse publicaties op zijn naam staan. In 1999 en 2000 voerde hij de onderhandelingen met overheid, verzekeraars, beurs en banken over de restitutie van Joods bezit uit WO2.

De lezing begon om 11.00 uur. Van 12.00 tot 12.30 uur was er gelegenheid vragen te stellen en met de spreker in discussie te gaan. De toegangsprijs was € 7,50 voor personen die zich vóór 1 oktober inschreven. Voor alle anderen was de toegang € 10. Na afloop konden belangstellenden tegen extra betaling van € 4 deelnemen aan een rondleiding door de synagoge.