info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Samuel Hirschlezing

17e Samuel Hirschlezing - Prof. dr. Irene Zwiep - 2015

Heeft seculier Jodendom (de) toekomst?

De lezing is in vier gedeelten te vinden op YouTube: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4.

Het Jodendom is altijd veelzijdig geweest. De Nederlandse geschiedenis kent Hoogduitse en Portugese, orthodoxe en liberale, arme en rijke, meer en minder geassimileerde Joden. Wanneer we over al deze groepen spreken, hangt er in de regel één onuitgesproken norm in de lucht: die van de orthodoxie, die met haar trouw aan de Wet garant staat voor continuïteit. Een ijkpunt voor alles wat Joods is en Joods mag heten. Toch wordt er, vooral sinds het midden van de vorige eeuw, op allerlei manieren aan dat fundament gemorreld. 'Seculier Jodendom' is één van de alternatieven. Altijd individueel beleefd, maar met oog voor gedeelde waarden. Niet religieus, wel Joods. Maar wat is dat 'Joods' dan precies? Is een Jodendom zonder religie eigenlijk wel denkbaar? En zo ja, wat betekent dat voor traditionele pijlers als het rabbinaat en de synagoge, voor de Joodse gemeenschap, kortom, voor de toekomst van het Jodendom?

Prof. dr. I.E. Zwiep

Irene Zwiep is sinds 1997 als hoogleraar Hebreeuws en Joodse Studies verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek concentreert zich op Joodse culturele en intellectuele geschiedenis vanaf de Middeleeuwen, met nadruk op de Verlichting en de negentiende eeuw. In 2014 organiseerde ze als Sigi-Feigl Gasthoogleraar aan de Universität Zürich een tweedaags symposium over seculier Jodendom, waar sprekers uit de academische wereld en vertegenwoordigers van Joodse (onderwijs-)organisaties, rabbijnen en publiek met elkaar in gesprek gingen over de toekomst van het Jodendom, met en zonder God.  

De lezing begon om 11.00 uur. Van 12.00 tot 12.30 uur was er gelegenheid vragen te stellen en met de spreker in discussie te gaan. De toegangsprijs was € 7,50 voor personen die zich vóór 1 oktober hadden ingeschreven. Voor alle anderen was de toegang € 10. Na afloop konden belangstellenden tegen extra betaling van € 4 deelnemen aan een rondleiding door de synagoge.