info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Cursus Bijbels Hebreeuws

Cursus Bijbels Hebreeuws 3 - Drs. Bart Trouwborst
Bijhoudcursus (Code: BH3)

info@judaica-zwolle.nl

Inhoud : Per avond wordt de vertaling van een (deel van een) hoofdstuk uit de Hebreeuwse Bijbel besproken. De deelnemers bereiden dat thuis voor door het grammaticaal te analyseren en het te vertalen. Op de cursusavond wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan grammaticale eigenaardigheden. Daarnaast kunnen eigenschappen aan bod komen, zoals bijzonder woordgebruik, woordherhalingen, rabbijnse uitleg, bredere verbanden in de Tenach etc., die inzicht geven in de betekenis van de tekst.

Doelgroep: Zij die hun kennis en vaardigheid op peil willen houden en uitbreiden. Te denken valt aan hen die bij Stichting Judaica Zwolle de beginners- en de gevorderdencursus hebben gevolgd, of elders de nodige kennis hebben opgedaan. Bent u onzeker of uw kennis aansluit dan kunt u mailen met de docent via contact.
Docent: Drs. B. (Bart) Trouwborst, predikant.
Coördinatie: nnb
Aanbevolen naslagwerken voor thuis en in de les: J.P. Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws, en Leerboek van het Bijbels Hebreeuws, 12e editie door M.F.J. Baasten & W.Th. van Peursen, Leiden: Brill, 2012 (€ 71,90). Een Hebreeuwse bijbel. Een wetenschappelijke is A. Schenker, Biblia Hebraica Stuttgartensia, 5e editie, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997 (€ 24,99). Of Tanach, Heerenveen: NBG; Amsterdam: Stichting Sja'ar, 2015 (€ 65,00). Een goed woordenboek. Een Hebreeuws-Nederlands woordenboek is P.D.H. Broers, Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws, Nieuw-Lekkerland: De Haan Boeken, 2011 (€ 39,95). 'Het' wetenschappelijke woordenboek is L. Koehler & W. Baumgartner, The Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament, Leiden: Brill, 2001 (€ 229,90). Het midden daartussen is W.L. Holladay, A concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament, Leiden: Brill, 2000 (€ 29,95).
Tijd: maandagavond van 19.30-21.30 uur.

Data 2024:
16 september, 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 16 december
Data 2025:
6 en 20 januari, 3 februari, 3 maart
(17 maart = reserve)

Plaats: Synagoge Zwolle

Prijs:
€ 160,- (inclusief koffie/thee en toezending Judaica Bulletin, exclusief lesmateriaal). Het Lingen-Slagboom Studiefonds helpt als de hoogte van het cursusgeld een belemmering vormt voor deelname, zie Fondsen
Studiebelasting: Enkele uren per week voorbereiding.
Deelnemers: Maximaal 20 personen.
Mededelingen: De cursus staat open voor aanmelding. We beginnen dit cursusjaar met Prediker 1.