info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Cursus Bijbels Hebreeuws

Cursus Bijbels Hebreeuws 2 - Drs. T. (Tanne) Lobbezoo
Gevorderdencursus (Code: BH2)

Inhoud : Deze cursus sluit direct aan op de cursus Bijbels Hebreeuws 1 maar staat open voor iedereen die kennis heeft van de basisbeginselen van het Bijbels Hebreeuws. Iedere cursusavond zal een stukje (eenvoudig) proza uit de Hebreeuwse Bijbel aan de orde komen. Vanuit die Bijbeltekst wordt verder gebouwd aan de vaardigheden die nodig zijn om eenvoudige Bijbelteksten zelf te kunnen lezen en begrijpen. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het werkwoordsysteem en de gebruikelijke zinsopbouw in het Hebreeuws. Dit zijn immers de elementen van de taal die het meest afwijken van het Nederlands en daarom in eerste instantie vaak lastig zijn. Na afloop van de cursus kun je je weg vinden in een eenvoudig stukje Hebreeuws proza en ben je vertrouwd met de hulpmiddelen die je daarbij kunt gebruiken.

Doelgroep: Bedoeld voor hen die de verworven kennis en vaardigheid van een beginnersniveau willen uitbreiden tot gevorderdenniveau. Bent u onzeker of uw kennis aansluit dan kunt u contact met ons opnemen via info@judaica-zwolle.nl.

Mededelingen: De eerstvolgende cursus gaat van start in het najaar van 2023. Data volgt z.s.m.

Doelgroep: Zij die zich de beginselen van het Bijbels Hebreeuws eigen willen maken.

Docent: Drs. T. (Tanne) Lobbezoo, hebraïst

Coördinatie: nnb

Lesmateriaal: A.E.M.A. Vrolijk, ‘Grammatica van het Bijbels Hebreeuws’ set grammatica (ISBN 9789 4636 92 090) en werkboek (ISBN 9789 4636 92 106). 

Tijd: 15 maandagavonden van 19.30-21.30 uur                                                     

Data 2023 - 2024: 18 september, 2 en 16 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december, 8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 4 en 18 maart, 8 en 29 april (reservedatum: 6 mei).

Plaats: Synagoge Zwolle

Prijs: € 225,- (inclusief koffie/thee en toezending Judaica Bulletin, exclusief cursusmateriaal). Het Lingen-Slagboom Studiefonds helpt als de hoogte van het cursusgeld een belemmering vormt voor deelname, zie Fondsen                     

Studiebelasting: Enkele uren per week voorbereiding                               

Deelnemers: Minimaal 12, maximaal 20 personen.                           

Mededelingen: De cursus staat open voor aanmelding.