info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Samuel Hirschlezing

15e Samuel-Hirschlezing - Rabbijn L.B. van de Kamp - 2013

Religie achter de voordeur?

De plaats van religie in de samenleving staat in toenemende mate ter discussie. Godsdienst wordt op last van een seculiere overheid steeds meer als een privézaak beschouwd. Je mag best geloven, maar dan wel achter de voordeur. Godsdienst hoort niet thuis in het publieke domein. Deze opvatting blijkt in de praktijk niet houdbaar en doet de samenleving geweld aan.

De maatschappelijke betrokkenheid van levensbeschouwelijke organisaties stond aan de wieg van het onderwijs, de zorg en het welzijn in ons land. Nog steeds is een samenleving zonder inbreng van levensbeschouwelijke organisaties ondenkbaar en zal leiden tot een verdere stagnatie van het functioneren van onze maatschappij. Daarnaast is het door de overheid terugdringen van de religie een serieuze ontkenning van de realiteit, ook op historische gronden. 

De discussie rond de sjechieta (de koosjere slacht), de zondagsrust en de weigerambtenaren hebben dit nog eens helemaal duidelijk gemaakt. 

De lezing werd uitgesproken door rabbijn Lody B. van de Kamp en begon om 11.00 uur. Van 12.00 tot 12.30 uur was er gelegenheid vragen te stellen en met de spreker in discussie te gaan. De toegangsprijs bedroeg € 7,50 voor wie zich vóór 1 oktober hadden ingeschreven. Voor alle anderen was de toegang € 10,- aan de zaal. Na afloop konden belangstellenden tegen extra betaling deelnemen aan een rondleiding door de synagoge.

Rabbijn van de Kamp is in 1948 geboren te Enschede en heeft na de middelbare schoolopleiding gestudeerd aan de talmoedhogescholen in Montreux (Zwitserland) en Londen. In 1978 verkreeg hij de rabbinale bevoegdheid. Na aanvankelijk gewerkt te hebben in Londen, keerde hij naar Nederland terug in 1981. Hij was eerst voor een periode van zeven jaar als rabbijn bij de Joodse Gemeente Den Haag, vanaf 1988 als rabbijn verbonden aan de Joodse Gemeente Amsterdam tot 1994, daarna rabbijn van de Joodse Gemeente Rotterdam. 

Rabbijn van de Kamp is gedurende deze periode ook altijd betrokken geweest vanwege de Joodse gemeenschap in de politieke en maatschappelijke discussies met de dierenwelzijnsorganisaties, de politiek en de overheid over het ritueel slachten. Sinds 1996 is rabbijn van de Kamp directeur van de reisorganisatie Jehoeda Services. Deze organisatie verzorgt project- en studiereizen naar Oost-Europa en Israël. Hij was lange tijd fractielid voor het CDA in het Amsterdamse stadsdeel Zuid. Hij was directielid van de Joodse scholengemeenschap Cheider in Amsterdam, voorzitter van de stichting Vrienden van het Bikur Cholim Ziekenhuis in Jeruzalem, lid van het curatorium van het Joods Studiecentrum in Leiden, lid van het curatorium van de Anne Frankstichting etc. Hij maakt deel uit van het Zevenmanschap voor integratie, participatie en burgerschap van de gemeente Amsterdam.

Hij publiceert regelmatig in landelijke en lokale dag- en weekbladen. Ook geeft hij regelmatig spreekbeurten over Israël en het Jodendom. Hij geeft gastcolleges aan de Christelijke Hogeschool in Ede en de Driestar in Gouda. Van zijn hand verschenen eerder: Het was maar kort, over Joodse gemeenten in Nederland (Uitgeverij Boekencentrum); Als de Mezoeza maar goed zit, een briefwisseling tussen de rabbijn en de journalist Dick Houwaart over vele facetten van religie, Israël en Jodendom (Uitgeverij Kok); het jeugdboekWeeskinderen (Uitgeverij Mozaïek); de romans Oorlogstranen (Uitgeverij Mozaïek) en Alleen. En natuurlijk het Dagboek van een verdoofd rabbijn, over de recente politieke commotie rond het ritueel slachten in ons land. In juni 2013 verschijnt een boek van zijn hand over de slavernij en de betrokkenheid van de Portugees-Joodse gemeenschap in Nederland. Recentelijk publiceerde hij samen met prof. Willem Ouweneel een boek over de verschillen en overeenkomsten tussen Jodendom en Christendom. Hij is gehuwd en heeft vijf kinderen.