info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Samuel-Hirschlezing

14e Samuel-Hirschlezing - Dr. Bart Wallet - 2012

Lustrumviering en 14e Samuel-Hirschlezing

Op zondag 4 november 2012 vierde de Stichting Judaica Zwolle haar 25-jarig bestaan met onder andere de 14e Samuel-Hirschlezing. Plaats: Synagoge van Zwolle. Aanvang: 10.30 uur. 

De bijeenkomst beont met enkele korte toespraken, waarin na 25 jaar afscheid genomen werd van Peter van 't Riet als oprichter en voorzitter van de stichting. Daarna volgde een musicaal intermezzo met Jiddische muziek door Lucette van den Berg (zang) en Reinout Vrijhoef (gitaar). Vervolgens sprak dr. Bart Wallet de 14de Samuel-Hirschlezing uit.

14e Samuel-Hirschlezing

De titel van de 14e Samuel-Hirschlezing luidde: "De dynamiek van Mokum en mediene". Het onderwerp was de verspreiding van de joodse bevolking over Nederland van 1945 tot 2010. Na de Tweede Wereldoorlog was de kaart van joods Nederland ingrijpend veranderd. Tal van kleinere joodse gemeenten konden niet langer bestaan en moesten opgeheven worden. Op andere plaatsen was er sprake van een hernieuwde aantrekkingskracht: natuurlijk in Amsterdam, maar ook in diverse andere grote steden. Daar werd een nieuw joods leven opgebouwd. Maar wat gebeurde er ondertussen in de rest van Nederland, waar kleine groepjes joden bleven wonen?

In deze lezing werd naar de geschiedenis van de joden in naoorlogs Nederland gekeken vanuit het perspectief van de sociale geografie. Daarbij werd enerzijds in kaart gebracht waar joods leven was/is en hoe dat in de loop van de naoorlogse periode veranderde en zich aan nieuwe omstandigheden aanpaste. Anderzijds werd er aandacht besteed aan de 'geografie van de leegte': de vraag wat er na 1945 moest gebeuren met al die leegstaande sjoeltjes en joodse begraafplaatsen. Opmerkelijk genoeg blijkt de omgang met deze leegte in de laatste twee decennia te leiden tot hernieuwd joods leven - in het hart van de mediene.

Dr. Bart Wallet is historicus, onderzoeker bij de capaciteitsgroep Mediastudies en docent bij de capaciteitsgroep Semitische talen & culturen van de Universiteit van Amsterdam. Hij doceert tevens joodse geschiedenis aan de opleidingen tot rabbijn en aan de lerarenopleiding van hetLevisson Instituut te Amsterdam. Ook geeft hij cursussen bij Crescas.