info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Home

Stichting Judaica Zwolle is een educatieve organisatie die als doel heeft de verspreiding van kennis van de Joodse godsdienst, geschiedenis, taal en cultuur. Zij organiseert haar activiteiten vooral in de Zwolse synagoge, maar is niet verbonden met enig kerkgenootschap of andere religieuze, maatschappelijke of politieke organisatie. Zij heeft een bestand van circa 600 belangstellenden van wie velen jaarlijks aan de activiteiten deelnemen.


In september 2023 gaan de cursussen Bijbels Hebreeuws 2 (gevorderden) en Bijbels Hebreeuws 3 (bijhoudcursus) weer van start. Meer informatie over de inhoud, data, kosten etc. vindt u bij ‘Bijbels Hebreeuws’. Beide cursussen staan open voor inschrijving.  

In oktober/november 2023 worden er drie cursusavonden georganiseerd over het Joodse leven en feestdagen. De avonden worden verzorgd door Tom Fürstenberg. De exacte data zijn nog niet bekend.

Peter van ’t Riet verzorgt 28 februari, 13 en 27 maart 2024 drie cursusavonden over Lukas de Jood. Meer informatie over de inhoud, data, kosten etc. vindt u bij ‘Vrij Leerhuis’.

Op zondag 12 november 2023 is de 23e Samuel Hirschlezing. Om 14.00 uur in de synagoge te Zwolle.

Spreker is Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding

Titel: Vrijheid onder druk.

Onderwerp: Antisemitisme in relatie tot democratie en vrijheid in Nederland.

Het taboe op antisemitische uitingen is aan het verdwijnen. Dat zie je op sociale media, in de politiek en op straat. Eddo Verdoner, sinds twee jaar Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding, staat daarmee voor een uitdaging.

Motto: 'We kunnen ons niet langer veroorloven achterover te leunen …..'

Meer info....

 


CONTACT

Contact met Stichting Judaica Zwolle is mogelijk via info@judaica-zwolle.nl


LOGO ALS SYMBOOL VAN HANDREIKING 

Het logo van Stichting Judaica Zwolle is ontleend aan de tabel waarmee de 15e eeuwse Joodse sterrenkundige Abraham Zacuto de juliaanse kalender omzette in de Joodse kalender. Daardoor symboliseert het logo de brugfunctie tussen de Joodse en de niet-Joodse wereld die onze stichting probeert te vervullen. Het logo heeft de vorm van een hand, symbool van de handreiking die de stichting haar aangeslotenen wil bieden bij hun eigen leren over het Jodendom.