info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Exposities

Op deze pagina vind je een overzicht van de plaatsen waar de tentoonstelling te zien is geweest sinds de eerste opening op 28 augustus 2016 in de synagoge van Zwolle.

Expositie in hogeschool Windesheim (voorjaar 2017)

Van 31 januari tot en met 10 maart zijn de portretten te zien in de hogeschool Windesheim. Ze staan opgesteld in de expositiegang op de begane grond van gebouw X en zijn gratis toegankelijk. Dinsdagochtend 31 januari 2017 werd deze tentoonstelling geopend door drs. Henk Hagoort, voorzitter van het College van Bestuur van Windesheim. In zijn toespraak benadrukte hij het belang van herdenken aan de hand de persoonlijke verhalen over de slachtoffers. De opstelling in de hogeschool was het initiatief van de medewerkers Ineke Wierda en Jeannette Hansma van de Mediatheek van Windesheim.

Henk Hagoort spreekt zijn openingswoord
 

Bezoekers in de tentoonstellingsruimte
 


Opening in de synagoge van Zwolle (najaar 2016)

Op zondagmiddag 28 augustus 2016 hadden ruim 100 mensen zich verzameld in de synagoge van Zwolle om de openingsbijeenkomst bij te wonen van de mobiele tentoonstelling Jodenvervolging in 12 portretten. Na het openingswoord door Peter van 't Riet, coördinator van de projectgroep die de tentoonstelling ontworpen had, was het woord aan prof.dr. Emile Schrijver, directeur van het Joods Historisch Museum te Amsterdam en bijzonder hoogleraar Geschiedenis van het joodse boek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij hield een toespraak over de vraag Hoe herdenken we de Holocaust? Daarna kwam drs. René de Heer, locoburgemeester van Zwolle, aan het woord. Na zijn toespraak opende hij de tentoonstelling door het inleidende paneel te onthullen. Aansluitend werden door de leden van de projectgroep een voor een de namen van de geportretteerden afgeroepen en hun portretten omhoog getrokken. De bijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd door Cordula Remmelts (cello), Melissa Siemonsma (piano) en het Zwols Joodse koor Kachol Lawan. Tot slot sprak Wim Neevel, voorzitter van de Stichting Judaica Zwolle, een dankwoord uit. De foto's zijn gemaakt door Rodrigo Maori.

Peter van 't Riet opent de bijeenkomst
 

Emile Schrijver houdt zijn toespraak
 

René de Heer onthult het eerste paneel
 

De portretten worden ontrold
 

Uitreiking van het eerste tentoonstellingsboek
 

Wim Neevel spreekt een dankwoord uit