info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Korte Cursussen

Elk seizoen organiseert de Stichting Judaica Zwolle een aantal korte cursussen van 2 à 3 bijeenkomsten over diverse onderwerpen op het gebied van de joodse godsdienst, geschiedenis, taal en/of cultuur. Deze korte cursussen hebben meer een informerend, dan een opiniërend karakter. Inleiders geven een introductie waarna gelegenheid is tot vragenstellen en discussie.

Korte Cursus 1 - Chanoeka, religie en geweld - Dr. M. (Marcus) van Loopik
(Code: KC1) - Inhoud : Gedurende Chanoeka, het joodse ‘lichtfeest’, dat meestal in de maand december valt, herdenken joden de herinwijding van de tempel in Jeruzalem in 165 v. Chr., in de tijd van de Makkabeeën. Deze strijders heroverden de... Meer info...

Korte Cursus 2 - Er was eens... een Joodse parabel - Dr. H.L.M. (Eric) Ottenheijm
(Code: KC2) - Inhoud : Parabels worden veelal geassocieerd met het Nieuwe Testament, denk aan de parabel van de schat in de akker, of de zaaier, of de vader met twee zonen, maar dergelijke gelijkenissen komen ook in het Jodendom voor. Vaak zit het venijn, als... Meer info...

Korte Cursus 3 - Joodse denkers - Dr. D.J. (David) Wertheim, Dr. T.A.M. (Resianne) Smidt van Gelder-Fontaine en nader bekend te maken derde spreker
(Code: KC3) - Inhoud : Drie lezingen over joods denken door de eeuwen heen. Diverse sprekers worden hiervoor uitgenodigd. Zo zal David Wertheim ingaan op Hannah Arendt en haar notie van de jood als paria en de jood als parvenu, en haar geruchtmakende... Meer info...

Korte Cursus 4 - Maken Joodse kunstenaars Joodse kunst? - Drs. H.E. (Henk) Puts
(Code: KC4) - Inhoud : Kunsthistoricus en beeldend kunstenaar Henk Puts vertelt in vier lezingen over telkens twee Joodse kunstenaars, zoals de ooit wereldberoemde schilder Jozef Israëls en zijn talentvolle zoon Isaäc, Marc Chagall en zijn voormalige... Meer info...

Korte Cursus 5 - Liefde en duisternis, vriendschap en verraad. De ambivalente wereld van de Israelische auteur Amos Oz - Dr. H. (Hilde) Pach-Oosterbroek
(Code: KC5) - Inhoud : De eerste avond bespreken we Een verhaal van liefde en duisternis (2002; vertaling 2005); de tweede avond is gewijd aan Judas (2014; vertaling 2015). Van de deelnemers aan de cursus wordt verwacht dat ze beide boeken gelezen hebben. De... Meer info...