info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Home

De Stichting Judaica Zwolle is een educatieve organisatie die als doel heeft de verspreiding van kennis van de Joodse godsdienst, geschiedenis, taal en cultuur. Zij organiseert haar activiteiten vooral in de Zwolse synagoge, maar is niet verbonden met enig kerkgenootschap of andere religieuze, maatschappelijke of politieke organisatie. Zij heeft een bestand van circa 600 belangstellenden van wie velen jaarlijks aan de activiteiten deelnemen.

BEZICHTIGING SYNAGOGE
In de Zwolse synagoge wordt op zondag 4 augustus een instaprondleiding gegeven. Daarbij kan ook de tentoonstelling 'Joods leven in en om Zwolle' worden bekeken, inclusief de recente uitbreiding over het leven van Selma Wijnberg. Klik hier voor meer informatie, ook over het aanvragen van groepsrondleidingen.

CURSUSSEN HEBREEUWS
De vervolgcursus Bijbels Hebreeuws 2 en de bijhoudcursus Bijbels Hebreeuws 3 staan open voor inschrijving. Klik hier voor informatie. Andere cursussen zijn in voorbereiding. U vindt ze binnenkort op deze website.

CONTACT
Contact met de Stichting Judaica Zwolle is mogelijk via info@judaica-zwolle.nl.


LOGO ALS SYMBOOL VAN HANDREIKING
Het logo van de Stichting Judaica Zwolle is ontleend aan de tabel waarmee de 15e eeuwse Joodse sterrenkundige Abraham Zacuto de juliaanse kalender omzette in de Joodse kalender. Daardoor symboliseert het logo de brugfunctie tussen de Joodse en de niet-Joodse wereld die onze stichting probeert te vervullen. Het logo heeft de vorm van een hand, symbool van de handreiking die de stichting haar aangeslotenen wil bieden bij hun eigen leren over het Jodendom.