info@judaica-zwolle.nl
Stichting Judaica Zwolle
Home

Stichting Judaica Zwolle is een educatieve organisatie die als doel heeft de verspreiding van kennis van de Joodse godsdienst, geschiedenis, taal en cultuur. Zij organiseert haar activiteiten vooral in de Zwolse synagoge, maar is niet verbonden met enig kerkgenootschap of andere religieuze, maatschappelijke of politieke organisatie. Zij heeft een bestand van circa 600 belangstellenden van wie velen jaarlijks aan de activiteiten deelnemen.

BEZICHTIGING SYNAGOGE
In de Zwolse synagoge aan de Samuel Hirschstraat wordt op zondag 3 mei 2020 een rondleiding gegeven. Daarbij kan ook de tentoonstelling 'Joods leven in en om Zwolle' worden bezocht.
Deze tentoonstelling laat joods-religieuze voorwerpen zien en er wordt aandacht besteed aan de andere synagoges die Zwolle heeft gekend, de (opper)rabbijnen in de Overijsselse hoofdstad en aan de geschiedenis van de joodse gemeenschap. Extra aandacht wordt besteed aan het lot van de joodse gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De tentoonstelling op zondag 3 mei kan helaas niet doorgaan in verband met het coronavirus. Klik hier voor meer informatie, ook over het aanvragen van groepsrondleidingen.


CONTACT
Contact met Stichting Judaica Zwolle is mogelijk via info@judaica-zwolle.nl.


LOGO ALS SYMBOOL VAN HANDREIKING
Het logo van de Stichting Judaica Zwolle is ontleend aan de tabel waarmee de 15e eeuwse Joodse sterrenkundige Abraham Zacuto de juliaanse kalender omzette in de Joodse kalender. Daardoor symboliseert het logo de brugfunctie tussen de Joodse en de niet-Joodse wereld die onze stichting probeert te vervullen. Het logo heeft de vorm van een hand, symbool van de handreiking die de stichting haar aangeslotenen wil bieden bij hun eigen leren over het Jodendom.